Zakelijk

Wat kan je precies doen met een vetafscheider?

Zowel in horecazaken als in grootkeukens moet er elke dag opnieuw worden vastgesteld dat er heel wat etensresten en vetten in het afvalwater terecht komen. Het spreekt voor zich dat voor deze zaken geldt dat ze niet zomaar mogen worden afgevoerd naar de riolering, integendeel. Het vuil kan er namelijk voor zorgen dat er een verstopping ontstaat. Daarnaast is het ook mogelijk dat ze de waterzuiveringsinstallaties onnodig belasten. Omwille van deze reden is het gebruik van een zogenaamde vetafscheider in een dergelijke situatie verplicht. Dit apparaat zorgt ervoor dat niet alleen vetten, maar ook etensresten uit het afvalwater worden verwijderd voordat ze wordt afgevoerd naar de riool. Wil jij graag meer ontdekken over het gebruik van een vetafscheider? Dat is mogelijk op deze pagina!

             De exacte werking

De uitleg die je hebt kunnen lezen in de inleiding van deze pagina heeft reeds in grote lijnen aangegeven wat je van een vetafscheider kan verwachten. Het exacte doel van dit systeem is dan ook om bezinkbaar en drijvend vuil in het afvalwater tegen te houden. Op deze manier moet er mee voor worden gezorgd dat het rioolstelsel kan worden beschermd. Een dergelijke installatie bestaat in principe uit twee virtuele delen. Het gaat hierbij om:

  1. De slibvangruimte of slibvanger;
  2. De vetafscheider;

Het eerste virtuele deel is een ruimte waarin de zware resten naar de bodem zakken. Voor de tweede ruimte geldt dan weer dat de vetten er komen bovendrijven op het water. Tussen de verschillende onderdelen blijft het water vrij van slib en vetten waardoor ze zonder probleem kan worden uitgevoerd naar de riolering. Het is in de praktijk zo dat een vetafscheider in verschillende vormen kan voorkomen. We maken op dit vlak dan ook een onderscheid tussen enerzijds een exemplaar met twee afzonderlijke putten en een uitvoering waarbij de twee ruimten worden gecombineerd tot één enkele put.

Bovenstaande informatie maakt duidelijk dat deze afscheider in de praktijk enkel en alleen wordt gebruikt voor het reinigen van het afvalwater uit bijvoorbeeld grootkeukens en / of horecazaken. Dit betekent dat het in de praktijk absoluut niet de bedoeling is om bijvoorbeeld sanitair- of regenwater aan te sluiten op dit systeem. Hier moet je zeker bij stil blijven staan.

             Hoe moet je een vetafscheider onderhouden?

Last but not least is er natuurlijk nog het onderhoud van een vetafscheider. Heel veel mensen stellen zich hier in de praktijk toch wel de nodige vragen rond. Na enige tijd is het namelijk zo dat de slib- en vetlagen in de vetafscheider gaan aandikken. Om ervoor te zorgen dat etensresten met zekerheid niet door kunnen spoelen naar het riool dient de vetafscheider tijdig te worden gereinigd. Dit betekent dat hij volledig moet worden leeggemaakt. Dit moet gebeuren door een speciale leidingswagen. Eenmaal gereinigd moet hij uiteraard terug worden gevuld met koud water. Let op, voor het reinigen van een vetafscheider dien je in de praktijk steevast een beroep te doen op een erkende ruimingsdienst. Na afloop zal je ook altijd een zogenaamd verwerkingsattest ontvangen. Ook deze is erg belangrijk.

Over de auteur

Avatar

bedrijvenweblog