Zakelijk

VCA VOL

De letters VCA VOL betekenen voluit: Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden. Dat is een hele mond vol. Kort gezegd komt het er op neer dat iedere ZZP-er of leidinggevende die werkzaam is op een risicovolle werkplek in het bezit moet zijn van een VCA VOL diploma. Dit diploma geeft aan dat de persoon voldoende op de hoogte is van alle risico’s en wet- en regelgeving om zijn of haar collega’s onder veilige omstandigheden te laten werken. Iemand met een VCA VOL diploma is in staat om onveilige situaties te herkennen en met oplossingen te komen. Tevens kan deze persoon de overige medewerkers wijzen op het belang van veilig werken. Gezien de leidinggevende functie is het kennen van de wet- en regelgeving met betrekking tot de arbeidsveiligheid van groot belang. VCA VOL staat ook wel bekend als VOL-VCA.

Het VCA VOL examen

Het VCA VOL examen bestaat uit 70 vragen die zowel multiple-choice kunnen zijn als op een andere manier gesteld kunnen worden. Bij dit examen is het mogelijk dat voor een vraag een deel van de te behalen punten behaald wordt, waardoor er niet meer gesproken kan worden van een minimaal aantal goed te beantwoorden vragen. In totaal zijn er voor het VCA Vol examen 70 punten te behalen. Bij een minimum van 45 punten ben je geslaagd voor het examen. Het examen duurt maximaal 75 minuten en is opgesplitst in 4 onderdelen: Het voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden,  het uitvoeren van de werkzaamheden, het beheersen van specifieke gevaren en het beheersen van noodsituaties en incidenten. Het examen kan op zowel op verschillende dagen en tijden als op verschillende locaties in Nederland worden afgelegd. Ook is het mogelijk om in een andere taal dan Nederlands examen te doen.

Studeren voor een examen

Op welke manier je voor een VCA examen wil studeren is geheel afhankelijk van de persoon. Waar de ene persoon het liefst vanuit een boek leert, zodat hij alles kan arceren kiest een ander liever voor e-learning. Bij beide methodes kan je zelf bepalen wanneer je studeert en hoe snel je studeert. Mensen die iets meer moeite hebben om zelfstandig te leren, of die liever gezellig met een groep studeren, kiezen vaker voor een dagcursus met aansluitend examen. Deze dagcursussen zijn bij verschillende instanties verspreid door heel Nederland te volgen. Van belang is dat je goed oplet dat een opleidingsinstituut erkend is, zodat je zeker weet dat het lesmateriaal up to date is en de docenten bevoegd. Een van deze erkende opleidingsinstituten is In1keerVCA. Tevens is het voor grote bedrijven soms interessant om de VCA VOL cursus binnen het bedrijf te laten geven. Op die manier kunnen alle medewerkers die het VCA VOL examen moeten behalen tegelijkertijd de cursus volgen. Ook het afnemen van examens binnen het bedrijf behoort dan tot de mogelijkheden. Indien er 8 personen of meer examen moeten doen is dit al goedkoper dan wanneer de werknemers individueel examen moeten doen.

Over de auteur

Willem