Bouw

Wat kan een bouwadviesbureau voor jou betekenen?

Bijzonder veel mensen die op een zeker ogenblik de stap zetten om een bepaald type vastgoed aan te kopen maken daarbij eigenlijk als het ware een sprong in het diepe. Gelet op het enorm hoge aankoopbedrag dat het aanschaffen van vastgoed met zich meebrengt is dat natuurlijk niet bepaald interessant te noemen, integendeel. Veel mensen staan er evenwel nog altijd niet bij stil dat er zomaar sprake kan zijn van verborgen gebreken wanneer er een pand wordt aangekocht. Dergelijke zaken mogen dan niet opvallen, ze zijn wel ongelofelijk belangrijk. Het inschakelen van een zogenaamd bouwadviesbureau kan er in de praktijk voor zorgen dat je dergelijke vervelende verrassingen voorkomt. Op deze manier kan je echt zonder zorgen overgaan tot het kopen van een bepaald type vastgoed.

Waarom zijn verborgen gebreken ontdekken zo belangrijk?

Op het eerste zicht kan een woning er best helemaal perfect uitzien. Dat is natuurlijk mooi, maar het zegt niet alles. Sterker nog, de meest ernstige gebreken aan een woning zijn vaak niet met het blote oog zichtbaar. Het gebeurt niet zelden dat mensen een pand kopen dat er op het eerste zicht perfect uitziet terwijl ze na ettelijke maanden (of in het beste geval jaren) tegen enkele niet te overziene problemen aanlopen. Uiteraard brengt het oplossen van deze problemen bepaalde kosten met zich mee die vaak zeer zwaar zijn om dragen. Voorkomen is dan ook in de praktijk absoluut beter dan genezen… en laat dat nu net zijn waar een bouwadviesbureau voor kan zorgen.

Wat doet een bouwadviesbureau dan concreet?

Op het ogenblik dat je ervoor kiest om een bouwadviesbureau onder de arm te nemen zal dat ervoor zorgen dat je meteen kan rekenen op heel wat meer zekerheid. In principe wordt er door dit bureau op twee verschillende zaken toegezien. Het gaat hierbij concreet om:

  1. Er wordt gecontroleerd of het pand over zichtbare en of onzichtbare gebreken beschikt;
  2. Er wordt nagegaan of het pand in kwestie altijd correct werd onderhouden;

Op basis van de bovenstaande twee onderzoeken zal er een bepaalde conclusie worden geveld. Deze conclusie zal niet alleen de actuele stand van zaken in verband met de woning in kaart brengen, daarnaast kan ze ook duidelijk maken met welke eventuele extra kosten je als overnemer van de woning rekening zal moeten houden. Op deze manier is het mogelijk om te voorkomen dat je plots met een aanzienlijke financiële verrassing te maken krijgt.

Koop verstandig en weet wat je koopt!

De reden waarom veel mensen er nog altijd niet voor kiezen om een bouwadviesbureau in te schakelen voor het aanschaffen van hun vastgoed heeft te maken met de kosten die daaraan verbonden zijn. We begrijpen dat de aankoop van vastgoed op zich reeds een behoorlijke investering vergt, maar een bouwadviesbureau inschakelen is de kostprijs meer dan waard. De kosten die je aan deze experten dient te betalen liggen immers in het geheel niet in verhouding met de eventuele kosten die onzichtbare gebreken met zich mee zullen brengen. Kies dus in de praktijk altijd voor zekerheid en weet wat je koopt. Je zal kunnen vaststellen dat het inzetten van een bouwadviesbureau voor jou ongetwijfeld zeer interessant kan zijn. Laat je daarom altijd adviseren en neem contact op met een bouwkundig expert!

Over de auteur

Willem