Zakelijk

Wat is nu exact de taak van een bedrijfsarts?

De bedrijfsarts is zo’n beroep waar onder werknemers nog wel eens de nodige onduidelijkheid rond bestaat. In principe is de taakomschrijving van deze specialist nochtans vrij eenvoudig. Zijn of haar taak bestaat er dan ook in om er voor te zorgen dat er sprake is van niet alleen gezonde, maar ook veilige werkomstandigheden. Dat is belangrijk, want ook op de werkvloer geldt dat voorkomen beter is dan genezen. De bedrijfsarts beschikt in de praktijk bijvoorbeeld over een adviserende rol in het hanteren van bepaalde beschermende maatregelen. Daarnaast is het eveneens mogelijk dat de bedrijfsarts beschikbaar is voor overleg met de zogenaamde preventiemedewerker en de ondernemingsraad.

             De ziekteverzuimregeling

Voor het merendeel van de werkgevers geldt dat zij van mening zijn dat de belangrijkste taak van de bedrijfsarts betrekking heeft tot de zogenaamde ziekteverzuimregeling. Er wordt dan ook een beroep gedaan op deze arts bij de verzuimregeling en bij re-integratie van werkenden. Dit betekent in de praktijk bijvoorbeeld dat hij of zij betrokken is bij het opstellen van een probleemanalyse en het verstrekken van advies. Ook periodieke evaluaties met de werknemer tijdens het verzuim en het opstellen van medische informatie voor het re-integratieverslag zijn zaken die worden toevertrouwd aan deze arts. De betrokkenheid van deze persoon is overigens eveneens vereist tijdens het nemen van een aantal wettelijk verplichte stappen die deel uitmaken van de Wet verbetering poortwachter.

             Het signaleren van beroepsziekten

Zoals eerder op deze pagina reeds door ons aangegeven is het zo dat een belangrijke taak voor de bedrijfsarts is weggelegd in het voorkomen van ziekten en ongevallen. Ook de signalering van beroepsziekten is een belangrijk gegeven waarbij de betrokkenheid van de arts vaak is vereist. Bedrijfsartsen zijn in de praktijk dan ook onder meer verplicht om eventuele vastgestelde beroepsziekten te melden bij het NCvB.

             Een bedrijfsarts heeft medische beroepsgeheim

Er wordt in de praktijk niet zelden gesteld dat een bedrijfsarts steeds in functie werkt van de werkgever en er dus eigenlijk niet zozeer is voor de werknemers. Dat is absoluut een foute veronderstelling. Een bedrijfsarts is er namelijk wel degelijk voor beide partijen. Bovendien is het eveneens interessant en zelfs belangrijk om te weten dat de arts ook is gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Het spreekt voor zich dat hij of zij bovendien ook de zogenaamde privacyregeling ten volle dient te respecteren. Er kan dan ook slechts een beperkte hoeveelheid aan informatie worden gedeeld over de toestand van de zieke werknemer.

Het is voor de bedrijfsarts in de praktijk naar aanleiding van bovenstaande dan ook slechts toegestaan om een beperkte hoeveelheid aan informatie over te maken aan de werkgever. Het gaat hierbij concreet om de beperkingen en de mogelijkheden die de werknemer in kwestie heeft die tijdelijk arbeidsongeschikt is. Daarnaast kan er door de bedrijfsarts eveneens een voorspelling worden gedaan met betrekking tot de verwachte duur van het verzuim. Tot slot is het ook mogelijk om mogelijke adviezen te lanceren met betrekking tot eventuele aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die de werkgever eventueel zal moeten treffen met het zicht op de herintegratie van de werknemer.

Hulp nodig bij het kiezen van de juiste bedrijfsarts? Vraag dan een offerte aan via HR Navigator.

Over de auteur

Avatar

bedrijvenweblog